Andrea Hys

prakseda_szyper

Logopeda Prakseda Szyper oraz terapeuta mowy (klinische Linguistin) Andrea Hys pracują w klinice neurologicznej Mainkofen w Deggendorfie (Bawaria) na oddziale wczesnej rehabilitacji neurologicznej.Pacjentami tej kliniki są osoby po ogniskowych uszkodzeniach mózgu ,po wylewach i zawalach jak równiez chorzy dotknięci postępującymi schorzeniami neurologicznymi.

 

DYSFAGIA

PROWADZĄCY: Prakseda Szyper, Andrea Hys

TERMIN: 19-21 maja 2017 r, kurs trzydniowy

MIEJSCE: Warszawa

Program szkolenia poświęconego dysfagii – Warszawa maj 2016

Dzień pierwszy:

 1. Fizjologia połykania:

  1. Anatomia i funkcja traktu facjo-oralnego

  2. Fazy połykania: preoralna – oralna – faryngealna – ezofagealna

 2. Przyczyny dysfagii:

  1. Zmiany strukturalne aparatu połykowego

  2. Zaburzenia połykania o podłożu neurologicznym

  3. Ograniczona zdolność przyjmowania pokarmu na skutek zaburzeń kognitywnych

 3. Metody badania zaburzeń deglutacji:

  1. Metody kliniczne

  2. Badania instrumentalne (endoskopia, wideofluoroskopia, manometria…)

 4. Patologiczne fenomeny procesu połykania:

  1. Aspiracja pre-, intra-, oraz postdeglutytywna

  2. Regurgitacja nosowa

  3. Reflux

 5. Interwencja medyczno-terapeutyczna w przypadkach stwierdzonej dysfagii (management dysfagii):

  1. Odżywianie parenteralne

  2. Odżywianie enteralne

  3. Rodzaje sond pokarmowych
  4. Tracheotomia

6.Pacjent z kaniulą trachealną (rurką tracheotomijną)

a. Indykacja do tracheotomii

b.Rodzaje kanül,sposoby ich obsługii,technika odsysania (zajecia praktyczne w oparciu o modele trachealne)

c.Odzwyczajanie od rurki tracheotomijnej

Dzień drugi oraz trzeci

 1. Metody rehabilitacji dysfagii:

  1. Oddziaływania ukierunkowane na restytucję funkcji traktu facjo-oralnego

  2. Postępowanie o charakterze kompensacyjno-adaptacyjnym

– modyfikacja posturalna

– techniki połykania

-adaptacja dietetyczna

3. Metody rehabilitacji traktu facjo-oralnego

a.Opracowanie najkorzystniejszej pozycji wyjsciowej do terapii

b.Taktylna mobilizacja mięśni

. c.Stymulacja w obrębie jamy ustnej

d.Higiena jamy ustnej

4. Demonstracja poszczegỏlnych metod diagnostycznych oraz terapeutycznych w

oparciu o materiał filmowy,graficzny.

5.Działania praktyczne :

Badanie kliniczne oraz endoskopowe wybranych pacjentów uczestników kursu.

Sformułowanie diagnozy ,wytyczenie celów terapeutycznych ,demonstracja terapii przez prowadzace kurs.

 

Płatność: 200 zł  7 dni po zgłoszeniu, pozostała kwota 45 dni przed rozpoczęciem kursu.

Nr rachunku bankowego: Mbank 54 1140 2004 0000 3402 7573 7603

Prosimy o zapoznanie się z zakładką REGULAMIN SZKOLEŃ.

Zgłoszenia kierujemy na adres: kjarzebska@gmail.com w temacie nazwa szkolenia,

a w treści imię nazwisko uczestnika, nr kontaktowy oraz dane do ewentualnej faktury.

Prowadzący zastrzega sobie prawo do zmiany ram programu. Program

autorski. Wszelkie prawa zastrzeżone.