REGULAMIN SZKOLEŃ

 

LOGOMEDIKA
Katarzyna Jarzębska

 1. 1. Zgłoszenie odbywa się poprzez wysłanie e-maila na adres Organizatora lub drogą telefoniczną.
 2. 2. Za kurs obowiązuje płatność 30 dni przed jeg rozpoczęciem – całość.
 3. 3. Cena kursu może ulec zmianie. Uczestnik zostanie poinformowany pisemnie w terminie minimum 30 dni przed rozpoczęciem kursu.
 4. 4. Organizator może odstąpić od organizacji szkolenia bez podania przyczyny. Wtedy uczestnik otrzyma zwrot dokonanej wpłaty.
 5. 5. Informacje o potrzebie wystawienia faktury należy zgłosić drogą mailową na adres Organizatora wpisując prawidłowe dane w treści maila.
 6. 6. Faktura zostanie wystawiona po dokonaniu wpłaty i wysłana uczestnikowi mailem po wydarzeniu lub w jego trakcie.
 7. 7. W przypadku rezygnacji ze szkolenia do 30 dni przed terminem uczestnik otrzyma zwrot dokonanej wpłaty.
 8. 8. W przypadku rezygnacji ze szkolenia na 30 dnia (lub mniej) do terminu szkolenia uczestnik zobowiązany jest do zapłaty całości lub wyznaczenia uczestnika w zastępstwie.
 9. 9. Rezygnacji ze szkolenia dokonujemy w formie pisemnej na adres e-mail Organizatora.
 10. 10. Noclegi oraz wyżywienie uczestnicy organizują sobie sami.
 11. 11. Uczestnik deklaruje, że przychodzi na szkolenie w celu zdobycia nowych umiejętności, które wykorzysta w swojej praktyce. Uczestnictwo w kursie nie uprawnia do prowadzenia szkoleń i seminariów dotyczących prezentowanej terapii oraz stosowanych technik.
 12. 12. Uczestnicy otrzymają zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.
 13. 13. Obowiązuje strój wygodny z uwagi na część praktyczną kursu.
 14. 14. Organizator poinformuje o miejscu przeprowadzenia szkolenia najpóźniej 14 dni przed jego rozpoczęciem drogą mailową.
 15. 15. Prowadzący zastrzegają prawo do możliwości zmiany programu szkolenia.
 16. 16. Uczestnicy zgłaszający się na szkolenie deklarują, że zapoznali się z treścią regulaminu oraz że się z nim zgadzają.
 17. 17. Wyrażam zgodę na publikację moich zdjęć na stronach należących do Organizatora. Regulamin obowiązuje od 3 lipca 2015 r.

Dane organizatora:

LOGOMEDIKA Katarzyna Jarzębska
Ogrodowa 48/55
00-876 Warszawa

NIP 5262765462
Regon 361819832
nr rachunku bankowego:
mBank 54 1140 2004 0000 3402 7573 7603

tel 0-503-151-825
e-mail: katarzynajarzebska@wp.pl