Dysfagia

DYSFAGIA

PROWADZĄCY: Prakseda Szyper, Andrea Hys

TERMIN: 19-21 maja 2017 r, kurs trzydniowy

GODZINY: pt – sb od 9.00-17.00, a w ndz 9.00-14.00

MIEJSCE: Warszawa, Uniwersytet SWPS Chodakowska 19/31

SALA N222

 

 

 

Program szkolenia poświęconego dysfagii

Dzień pierwszy:

Fizjologia połykania:

 • Anatomia i funkcja traktu facjo-oralnego
 • Fazy połykania: preoralna – oralna – faryngealna – ezofagealna

Przyczyny dysfagii:

  • Zmiany strukturalne aparatu połykowego

  • Zaburzenia połykania o podłożu neurologicznym

  • Ograniczona zdolność przyjmowania pokarmu na skutek zaburzeń kognitywnych

Metody badania zaburzeń deglutacji:

  • Metody kliniczne

  • Badania instrumentalne (endoskopia, wideofluoroskopia, manometria…)

Patologiczne fenomeny procesu połykania:

  • Aspiracja pre-, intra-, oraz postdeglutytywna

  • Regurgitacja nosowa

  • Reflux

Interwencja medyczno-terapeutyczna w przypadkach stwierdzonej dysfagii

(management dysfagii):

  • Odżywianie parenteralne

  • Odżywianie enteralne

  • Rodzaje sond pokarmowych

  • Tracheotomia

Pacjent z kaniulą trachealną (rurką tracheotomijną)

 • Indykacja do tracheotomii
 • Rodzaje kanül,sposoby ich obsługii,technika odsysania (zajecia praktyczne w oparciu o modele trachealne)
 • Odzwyczajanie od rurki tracheotomijnej

Dzień drugi oraz trzeci

Metody rehabilitacji dysfagii:

  • Oddziaływania ukierunkowane na restytucję funkcji traktu facjo-oralnego

  • Postępowanie o charakterze kompensacyjno-adaptacyjnym

  • modyfikacja posturalna

 • techniki połykania

 • adaptacja dietetyczna

Metody rehabilitacji traktu facjo-oralnego

 • Opracowanie najkorzystniejszej pozycji wyjsciowej do terapii
 • Taktylna mobilizacja mięśni

 • Stymulacja w obrębie jamy ustnej

 • Higiena jamy ustnej

Demonstracja poszczegỏlnych metod diagnostycznych oraz terapeutycznych w

oparciu o materiał filmowy,graficzny.

Działania praktyczne :

Badanie kliniczne oraz endoskopowe wybranych pacjentów uczestników kursu.

Sformułowanie diagnozy ,wytyczenie celów terapeutycznych ,demonstracja terapii przez prowadzace kurs.

Logopeda Prakseda Szyper oraz terapeuta mowy (klinische Linguistin)Andrea Hys pracuja w klinice neurologicznej Mainkofen w Deggendorfie (Bawaria) na oddziale wczesnej rehabilitacji neurologicznej. Pacjentami tej kliniki są osoby po ogniskowych uszkodzeniach mỏzgu ,po wylewach i zawalach jak röwniez chorzy dotknieci postępującymi schorzeniami neurologicznymi.

Prowadzące zastrzegaja sobie prawo do zmian w programie szkolenia.

Płatność: 200 zł  7 dni po zgłoszeniu, pozostała kwota 45 dni przed rozpoczęciem kursu.

Nr rachunku bankowego: Mbank 54 1140 2004 0000 3402 7573 7603

Prosimy o zapoznanie się z zakładką REGULAMIN SZKOLEŃ.

Zgłoszenia kierujemy na adres: kjarzebska@gmail.com w temacie nazwa szkolenia,

a w treści imię nazwisko uczestnika, nr kontaktowy oraz dane do ewentualnej faktury.