FEK – Frükindliche Essensstörung

FEK – Zaburzenia jedzenia i karmienia w wieku wczesnodziecięcym

PROWADZĄCY: Susanne Renk (z branżowym tłumaczem)

MIEJSCE: Warszawa

„Ale ja chcę kluski!“. Chyba każdemu rodzicowi zdarzyło się już skapitulować w obliczu tak dobitnego żądania ze strony dziecka podczas każdego obiadu, każdego też zapewne nieraz poirytowały stwierdzenia typu „w tym jest coś zielonego, nie będę tego jeść!“ Ale tak naprawdę jak dziecko uczy się jeść? Właśnie na to pytanie ma chciałabym odpowiedzieć w trakcie tego szkolenia. Aby lepiej zrozumieć potrzeby dziecka i móc je pogodzić z oczekiwaniami rodziców, trzeba wiedzieć, jak przebiega u dzieci rozwój jedzenia, opierając się na wrodzonych cechach uwarunkowanych ewolucyjnie i uzupełniając je aktualną wiedzą z zakresu psychologii żywienia i rozwoju wielozmysłowego.

Na podstawie własnych doświadczeń, obserwacji z użyciem nagrań wideo i interakcji związanych z jedzeniem oraz prezentacji rozmaitych materiałów i książek uczestnicy kreują nowe pomysły, zyskują kompetencje w zakresie postępowania, wspomagania i terapii w przypadkach pokarmów sprawiających problemy, w pracy z tzw. niejadkami (picky eater) i dziećmi z zaburzeniami czucia, z uwzględnieniem   pomocy rodzicom i uczenia ich odpowiednich zachowań (np. jak zachęcić dziecko do jedzenia, jakie stosować zasady związanie z jedzeniem itp.).

FST (zaburzenia karmienia w wieku niemowlęcym i wczesnodziecięcym oraz FKE to dwa oddzielne szkolenia, można więc w nich uczestniczyć niezależnie od siebie. Dla osób znających FST szkolenie FKE będzie dobrym uzupełnieniem.

Szkolenie to jest przeznaczone dla wszystkich, którzy towarzyszą dzieciom w trakcie posiłków, a zatem terapeutów, pedagogów i opiekunów. Jego celem jest to, by jedzenie (na powrót) stało się czynnością wesołą, pogodną, radosną, odkrywczą, pełną interakcji, autonomiczną i relaksującą dla wszystkich uczestników!

 

Zwieńczeniem szkolenia jest prezentacja bibliografii i materiałów.

 

Kurs spełnia wymogi kształcenia zawodowego zgodnie z § 125 pkt. 1 podpunkt 2 SGB V: 14 punktów