Karmienie FST

Zaburzenie odżywiania u niemowląt i małych dzieci

PROWADZĄCY: Sussane Renk (z branżowym tłumaczem)

MIEJSCE: Warszawa

Treść szkolenia

Definicja / Odróżnienie od pokrewnych obrazów zaburzeń

Podstawy teorii więzi

Udana interakcja pomiędzy matką a dzieckiem na przykładzie karmienia

Intuicyjne umiejętności rodzicielskie / Wrodzone zdolności dziecka

Przyczyny zaburzeń regulacji

(np. zaburzenia snu, nadmiernie krzykliwe dziecko, nadmierne chwytanie w objęcia, zaburzenie odżywiania)

Patologiczne struktury relacji

„Posiłek wzbudzający lęk!“: Nauczenie się rozpoznawania objawów

Przedstawienie arkusza dot. wywiadu, diagnostyki i obserwacji

Różne postacie zaburzenia odżywiania według I. Chatoor

Wideoobserwacja karmienia i jego ocena/dyskusja

„Siedem dobrych zasad dotyczących jedzenia “

Możliwe działania terapeutyczno-pedagogiczne

Stolik z proponowanymi książkami / Źródła w piśmiennictwie

Jedzenie jest czymś więcej niż tylko czynnością, przy czym interakcja i komunikacja odgrywają w każdym przypadku decydującą rolę w sytuacji jedzenia z rozluźnioną atmosferą dla wszystkich stron.

Z tego powodu to seminarium jest skierowane do wszystkich zainteresowanych z dziedziny terapii, pedagogiki i pielęgniarstwa, które karmią niemowlęta lub małe dzieci lub zajmują się zaburzeniami strefy ustno-twarzowej.

Wiele spośród tych dzieci mogłoby jeść i pić – gdyby tylko chciały to robić. Dla wielu z nich sytuacja związana z jedzeniem jest bardzo nieprzyjemna i wyrażają to dosłownie. Przyjmowanie pokarmów staje się miejscem walki.

Podczas tego seminarium chcę przekazać wiedzę o uwarunkowaniach, szkolić diagnostyczne spojrzenie na ten obraz zaburzeń oraz pokazać możliwe sposoby udzielania pomocy jako osoba odpowiedzialna, również nie będąc psychoterapeutą, np. tylko na poziomie interakcji lub przez pomoc w podejmowaniu decyzji o tym, kiedy należy zastosować dodatkowe lub wyłącznie psychoterapeutyczne środki.

Stolik z proponowaną literaturą stanowi znakomite uzupełnienie tego seminarium.

To seminarium jest zgodne z wytycznymi dotyczącym certyfikacji Niemieckiego Federalnego Towarzystwa Logopedycznego: 14 punktów.

Nr rachunku bankowego: Mbank 54 1140 2004 0000 3402 7573 7603

 

Termin płatności: Całość 30 dni przed kursem.

Prosimy o zapoznanie się z zakładką REGULAMIN SZKOLEŃ.

Zgłoszenia kierujemy na adres: kjarzebska@gmail.com w temacie nazwa szkolenia, a w treści imię nazwisko uczestnika, nr kontaktowy oraz dane do ewentualnej faktury.

O prowadzącej:

Vita Susanne Renk

1980 – 1983 Studia kierunkowe w Münster – Logopedia
1983 – 1984 Praca w Szpitalu na laryngologicznym oddziale ambulatoryjnym (szpital Prosper-Hospital Recklinghausen)
Od roku 1984 Uniwersytecka Klinika Pediatryczna w Münster, Specjalność „PSychosomatyka“, Centrum Pediatryczno – Społeczne
Konsylia na wszystkich oddziałach pediatrycznych

Wybrane kursy i szkolenia oraz studia dokształcające

Bobath
Orofaziale Regulationstherapie / Ustno-twarzowa terapia regulacyjna (ORT: Rodolfo Castillo Morales /Juan Brondo),
Neuro – motoryczna terapia rozwojowa (Neuromotorische Entwicklungstherapie (NET: Juan Brondo)
Terapia ustno – twarzowego łańcucha funkcjonalnego (Facio-orale Trakt-Therapie (FOTT: Kay Coombes)
Torowanie nerwowo – mięśniowe (Propriozeptive neuromuskuläre Fazilitation (PNF))

Zaburzenia mechanizmów regulacyjnych wczesnego okresu dziecięcego (zaburzenia karmienia, snu, dzieci płaczące),
Terapia ukierunkowana na rezygnację z sondy / Sondenentwöhnung (Margurite Dunitz-Scheer, Markus Wilken),

Zaburzenia miofunkcjonalne / Myofunktionelle Störung (MFT: Anita Kittel)

Integracja sensoryczna / Sensorische Integration

Terapia urazów / Traumatherapie

Działanie systemowe / Systemisches Handeln i inne.

Od wielu lat praca instruktora / nauczyciela w obszarach:
Praktyka terapii SEV bazująca na integracji sensorycznej (SEV)
Terapia jedzenia i picia / Mund-, Ess- und Trinktherapie im Kindesalter (MET)
Zaburzenia karmienia u noworodków, niemowląt i dzieci młodszych (Fütterstörung im Baby- und Kleinkindalter (FST))
Od roku 2019: Rozwój czynności związanych z jedzeniem u dzieci młodszych / Die frühkindliche Essentwicklung (FKE)