MET jedzenie i picie

MET. TERAPIA ZABURZEŃ FUNKCJI JAMY USTNEJ, ZABURZEŃ W PRZYJMOWANIU POKARMÓW I PŁYNÓW U DZIECI 

PROWADZĄCY: Sussane Renk (z branżowym tłumaczem)

TERMIN: 28-29 paździenika 2022 (9.00- 15.30) KURS ODWOŁANY

CENA:  zł.

MIEJSCE: SWPS, Warszawa

Treść: Podczas tego seminarium zostaje w sposób systematyczny przedstawiony temat ”Zaburzenia strefy ustno-twarzowej”:

 • Definicja
 • Fizjologia funkcji jamy ustnej – własne doświadczenie, fizjologiczny wzorzec jako podstawa terapii
 • Przyczyny zaburzeń funkcji jamy ustnej
 • Symptomatologia – wideoanaliza w celu uczenia ”spojrzenia diagnostycznego”
 • Stymulacja jamy ustnej przy problemach z czuciem – np. w stanie po założonym na stałe zgłębniku, silne oralno-motoryczne reakcje obronne
 • Zasady stymulacji
 • Terapia zaburzeń funkcji jamy ustnej według Margret Rood i Gertraud Fendler
 • Terapia zaburzeń w przyjmowaniu pokarmów i płynów według Helen Müller – karmienie i podawanie płynów nawzajem
 • Wpływ napięcia mięśniowego i postawy ciała na jedzenie (zasady metody NDT-Bobath)
 • ”Impreza u znajomych połączona ze sprzedażą bezpośrednią” środków pomocniczych używanych przy karmieniu
  Przedstawienie i ocena różnych łyżek i kubków
 • Zapoczątkowanie żucia i połykania
 • Zapoczątkowanie ssania
 • Przedstawienie różnych smoczków
 • Odmowa jedzenia jako wyraz wczesnego zaburzenia relacji pomiędzy matką a dzieckiem
 • Również to seminarium jest w znacznej mierze ukierunkowane na praktykę i udostępnione są odpowiedni stolik z proponowaną literaturą oraz lista piśmiennictwa.

To seminarium jest zgodne z wytycznymi dotyczącym certyfikacji Niemieckiego Federalnego Towarzystwa Logopedycznego: 14 punktów.

Nr rachunku bankowego: Mbank 54 1140 2004 0000 3402 7573 7603

Termin płatności:Całość 30 dni przed kursem.

Prosimy o zapoznanie się z zakładką REGULAMIN SZKOLEŃ.

Zgłoszenia kierujemy na adres: kjarzebska@gmail.com w temacie nazwa szkolenia, a w treści imię nazwisko uczestnika, nr kontaktowy oraz dane do ewentualnej faktury

O prowadzącej:

Vita Susanne Renk

1980 – 1983 Studia kierunkowe w Münster – Logopedia
1983 – 1984 Praca w Szpitalu na laryngologicznym oddziale ambulatoryjnym (szpital Prosper-Hospital Recklinghausen)
Od roku 1984 Uniwersytecka Klinika Pediatryczna w Münster, Specjalność „PSychosomatyka“, Centrum Pediatryczno – Społeczne
Konsylia na wszystkich oddziałach pediatrycznych

Wybrane kursy i szkolenia oraz studia dokształcające

Bobath
Orofaziale Regulationstherapie / Ustno-twarzowa terapia regulacyjna (ORT: Rodolfo Castillo Morales /Juan Brondo),
Neuro – motoryczna terapia rozwojowa (Neuromotorische Entwicklungstherapie (NET: Juan Brondo)
Terapia ustno – twarzowego łańcucha funkcjonalnego (Facio-orale Trakt-Therapie (FOTT: Kay Coombes)
Torowanie nerwowo – mięśniowe (Propriozeptive neuromuskuläre Fazilitation (PNF))

Zaburzenia mechanizmów regulacyjnych wczesnego okresu dziecięcego (zaburzenia karmienia, snu, dzieci płaczące),
Terapia ukierunkowana na rezygnację z sondy / Sondenentwöhnung (Margurite Dunitz-Scheer, Markus Wilken),

Zaburzenia miofunkcjonalne / Myofunktionelle Störung (MFT: Anita Kittel)

Integracja sensoryczna / Sensorische Integration

Terapia urazów / Traumatherapie

Działanie systemowe / Systemisches Handeln i inne.

Od wielu lat praca instruktora / nauczyciela w obszarach:
Praktyka terapii SEV bazująca na integracji sensorycznej (SEV)
Terapia jedzenia i picia / Mund-, Ess- und Trinktherapie im Kindesalter (MET)
Zaburzenia karmienia u noworodków, niemowląt i dzieci młodszych (Fütterstörung im Baby- und Kleinkindalter (FST))
Od roku 2019: Rozwój czynności związanych z jedzeniem u dzieci młodszych / Die frühkindliche Essentwicklung (FKE)