Michel Puylaert

michael

MSc, DO, Osteopata od 1995,
kierownik studium osteopatii wisceralnej w Osteopathie Schule Deutschland (OSD),
współwydawca i autor: Leitfaden Viszerale Osteopathie“ (Podręcznik osteopatii wisceralnej; Elsevier, 2005), współautor: Leitfaden Osteopathie (Podręcznik osteopatii; Elsevier, 2009)

OSTEOPATIA W LOGOPEDII