Nicole Hübl

Dr. Nicole Hübl

Życiorys (tabelaryczny)
Dane osobiste
Nazwisko: Dr. rer. Medic. (Doctor rerum medicarum) Nicole Hübl

(nazwisko panieńskie: Hoffmüller)

urodzona 15.01.1981 w Düsseldorf
Miejsce zamieszkania: Rheydter Str. 78,
41464 Neuss
Stan cywilny: Mężatka, dwójka dzieci
Wykształcenie:
01/ 2009 do 12/2013 Doktorat (do tytułu: dr. rer. medic. przy RWTH Aachen, ocena końcowa „magna cum laude“
10 / 2003 do 11 / 2007 Studia kierunkowe Logopedii nauczycielskiej i badawczej przy RWTH Aachen, stopień naukowy „Logopeda Dyplomowany”, ocena końcowa „bardzo dobry“
10 / 2000 do 10 / 2003 Kliniczna Państwowa Szkoła Logopedyczna przy Szpitalu Akademickim w Marburgu (Klinikum der Philipps-Universität Marburg); ocena końcowa 1,3 (odpowiednik bardzo dobry).
1991 do 06 / 2000 Nauka w Gimnazjum Nelly-Sachs-Gymnasium w Neuss, ocena końcowa 1,2 (odpowiednik bardzo dobry).
Doświadczenia i umiejętności praktyczne
Od 10 /2013

Kliniki Akademickie w Düsseldorf (Universitätsklinikum Düsseldorf)

Pracownik naukowy w katedrze pediatrii ogólnej, neonatologii i kardiologii pediatrycznej, pełny etat

Od 2009 Instruktor / Nauczyciel szkoleń dot. żywienia i procesu rozwojowego w żywieniu od okresu niemowlaka do okresu dziecięcego
Od 2009 Referaty i wykłady na krajowych i międzynarodowych konferencjach dot. żywienia i zaburzeń połykania u niemowląt i dzieci
09 / 2012 do 08 / 2014 Pracownik naukowy uniwersytetu w Holandii – Hanze University Groningen, niepełny etat w ramach projektu badawczego „Tailored Care of Premature Infants“
01 / 2009 do 12 / 2013 Studia doktoranckie, niepełny etat przy RWTH Aachen – tematyka: „Rozwój ustnomotoryczny wcześniaków w pierwszym roku życia“
10 / 2007 do 09 /2013 Kliniki Akademickie w Düsseldorf (Universitätsklinikum Düsseldorf)

Zatrudnienie na czas nieokreślony na stanowisku Logopeda (niepełny etat) w samodzielnym obszarze działania fonatrii i pedaudiologii w Centrum Socjopediatrycznym i na oddziałach pediatrycznych klinik dziecięcych

01 / 2008 do 06 / 2008 Centrum Terapii Pediatrycznej Düsseldorf Einbrungen GmbH, zatrudnienie jako logopeda (pół etatu)
03 / 2004 do 06 / 2007 Specjalistyczna Klinika Logopedyczna B. Burzeya i C. Dickmann, Stolberg. Zatrudnienie jako logopeda (niepełny etat).
Pobyty zagraniczne
08 / 2005 do 10/ 2005

Cincinnati Children’s Hospital Medical Center, Ohio, USA

07 / 1997 do 06 / 1998 Pobyt w USA w ramach wymiany szkolnej na High School przy Northern University of Iowa (zakończony uzyskaniem dyplomu)
Dodatkowe szkolenia i kwalifikacje
11 /2012 Certyfikowana umiejętność stosowania / Early Feeding Skill Assessment (EFS), Suzanne Thoyre, USA, miejsce odbycia szkolenia: Hanzehoogeschool Groningen, Holandia
11 / 2009 Certyfikowana umiejętność stosowania metody Neonatal Oral Motor Assessment Scale (NOMAS), Marjorie Meyer Palmer, przy Kaiser Permanente Medical Center, San Francisco, USA
09 / 2008 do 09 / 2009 Sześciotygodniowe szkolenie podstawowe z metody Castillo Morales Terapeuci instruktorzy: K. Brockmöller, A. Hoffmann-Keining, R. Castillo Morales, Kassel
Publikacje
2016 da Costa SP, Hübl N, Kaufmann N, Bos AF. New scoring system improves inter-rater reliability of the Neonataol Oral Motor Assessment Scale. Acta Paediatr 2016; 105:e399-44
2013 Hübl, N., Winkler, S. (2013). Żywienie i odżywianie wieku niemowlęcego i dziecięcego. Rozwój i odchylenia od faz rozwojowych; podręcznik dla rodziców, członków rodziny, terapeutów, pedagogów i personelu opiekuńczo – medycznego. Idstein: Schulz-Kirchner
2013 Hübl, N. Rozwój ustnomotoryczny wcześniaków w pierwszym roku życia. Nieopublikowana rozprawa na fakultecie medycznym, RWTH Aachen
2012 Hübl, N., da Costa, SP (2012). Pokarmy stałe dla dzieci: wyzwanie dla rodziców i dzieci; Fizjologia – Diagnostyka – Odchylenia od normy – Terapia. Wsparcie mowy, terapia głosu w szkole i w praktyce, 1, 32-39.
2012 Hübl, N. (2012). Praca logopedyczna z wcześniakami i niemowlętami. Terapia wcześniaków i noworodków na oddziale pediatrycznej terapii intensywnej jako zasadniczy cel wsparcia logopedycznego. Forum Logopädie, 3 (26), 12-16.
2011 Hübl, N. (2011). Zaopatrzenie logopedyczne wcześniaków. W: Rausch, M. & Sandrieser, P. (Hrsg.), Fascynacja mową – podziękowanie z okazji wykładu pożegnalnego pana Prof. Dr. Walter Huber, 207-214,
Aachen.
2007

Hoffmüller, N. (2007). Interwencja ustnomotoryczna u wcześniaków Unveröffentlichte Diplomarbeit im Studiengang Lehr- und Forschungslogopädie, RWTH Aachen