O MNIE

katarzyna

KATARZYNA JARZĘBSKA

– NEUROLOGOPEDA, Pedagog Specjalny

– Terapeuta Koncepcjii Castillo Moralesa ®

 

 

Od wielu lat prowadzę terapię dzieci z wyzwaniami rozwojowymi m. in z dziećmi z uszkodzeniami neurologicznymi, opóźnionym rozwojem mowy, dziećmi z wadami genetycznymi oraz mózgowym porażeniem dziecięcym. Chcąc lepiej radzić sobie z wyzwaniami jakie stawiają przede mną mali Pacjenci odbyłam liczne szkolenia. Stale podnoszę swoje kwalifikację oraz szukam nowych metod terapeutycznych. Jestem międzynarodowym terapeutą koncepcji Castillo Morales®, w trakcie całościowego szkolenia z PADOVAN (III cz.) oraz innych. Jako organizator wiem, że watro podnosić swoje kwalifikacje szkoląc się „u źródła” i tak też tworzę swoją ofertę kursów.

WYKSZTAŁCENIE

– Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej, 5 – letnie, jednolite studia, pedagogika specjalna, specjalność: LOGOPEDIA

– Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, studia podyplomowe, specjalność: NEUROLOGOPEDIA 

– Uniwersytet Marii Curie – Skłodowskiej, studia podyplomowe w zakresie EMISJI GŁOSU

KURSY I SZKOLENIA

 • Neurorozwojowa koncepcja Castillo Moralesa ® – kurs całościowy; Promyk słońca, Wrocław
 • MODUŁ I METODY PADOVAN Neurofunkcjonalnej reorganizacji ®,
  Metodyczne podstawy i ćwiczenia ciała, PRO SYNAPSE Gdańsk
 • MODUŁ II METODY PADOVAN Neurofunkcjonalnej reorganizacji ®,
  Funkcje reflektoryczno- wegetatywne (oddychanie, żucie, ssanie, połykanie) i zaburzenia.
  PRO SYNAPSE Gdańsk
 • MODUŁ PRAKTYCZNY II METODY PADOVAN Neurofunkcjonalnej reorganizacji ®,
  Funkcje reflektoryczno- wegetatywne (oddychanie, żucie, ssanie, połykanie) i zaburzenia.
  PRO SYNAPSE Gdańsk
 • MODUŁ III METODY PADOVAN Neurofunkcjonalnej reorganizacji ®,
  Okluzja i zaburzenia mowy i zaburzenia artykulacji. PRO SYNAPSE Gdańsk
 • Oral Placement Speech Disorders (Zaburzenia ustno-motoryczne: diagnoza i tworzenie programu terapii)
  PJ Therapeutic, Kraków
 • Understanding Sensory Differences for the SLP, PJ Therapeutic, Kraków
 • Solving the Puzzle of Autism: Using Tactile Therapy Techniques, PJ Therapeutic, Kraków
 • Diagnoza i terapia neurologopedyczna pacjentów ze znacznymi i głębokimi zaburzeniami funkcji oralnych, EON, Łodź
 • HANDLE – zrozumieć autyzm, Fundacja rozwiązać autyzm, Warszawa
 •  AAC- Wspomagające i alternatywne metody porozumiewania się osób z poważnymi zaburzeniami komunikacji,
  Uniwersytet SWPS, Warszawa
 • Praktyczny kurs wspomagających i alternatywnych metod, Centrum PESTKA, Kraków
 • Diagnoza i terapia neurologopedyczna zaburzeń funkcji oralnych, Elf, Warszawa
 • Kinezjotaping w logopedii, Promyk słońca, Wrocław
 • Kompleksowa diagnostyka i rehabilitacja dysfagii, LOGOMEDIKA, Warszawa
 • Terapia porażenia nerwu twarzowego, LOGOMEDIKA, Warszawa
 • Dento-Mio-Artropatia stawu skroniwo-żuchwowego LOGOMEDIKA Warszawa,
 • Międzynarodowe dni Castollo Moralesa we Wrocławiu Praktyczne zastosowanie koncepcji ze szczególnym uwzględnieniem procesu pionizacji
 • Osteopatia w logopedii, LOGOMEDIKA Warszawa
 • Terapia zaburzeń połykania, LOGOMEDIKA Warszawa
 • Terapia miofunkcjonalna wg. A. Kittel, Wczesna interwencja logopedyczna, Warszawa
 • Zaburzenie odżywiania u niemowląt i małych dzieci FST, LOGOMEDIKA, Warszawa
 • TERAPIA ZABURZEŃ FUNKCJI JAMY USTNEJ, ZABURZEŃ W PRZYJMOWANIU POKARMÓW I PŁYNÓW U DZIECI, LOGOMEDIKA, Warszawa
 • Test Rozwoju Języka, IBE, Warszawa
 • i inne