Osteopatia w logopedii

 

OSTEOPATIA W LOGOPEDII

PROWADZĄCY: Michel Puylaert (z branżowym tłumaczem)

MIEJSCE: Warszawa

1. Wprowadzenie do osteopatii: parietalnej – wisceralnej – kranialnej

2. Anatomia – połączenia – łańcuchy funkcjonalne

2.1 Krtań – język:

  • położenie ciała,
  • ruchomość,
  • oddychanie – fonacja – połykanie.

Łańcuchy funkcjonalne: np.: twarz (usta) – przełyk – żołądek,

twarz – (kręgosłup szyjny) – przepona – dno miednicy.

2.2 Szyja:

  • poszczególne powięzie i mięśnie,
  • kręgosłup szyjny.

2.3 Twarz – czaszka:

  • kość potyliczna i kość klinowa,
  • nos, usta, żuchwa.

2.4 Trzewia:

  • przełyk – przepona – żołądek,
  • dno miednicy.

3. Testy osteopatyczne i terapia:

Swoiste delikatne techniki: m.in. napięcie – kontrnapięcie (technika Jonesa),

techniki powięziowe,

mobilizacja wisceralna.

Leczenie dotyczące różnych okolic: twarzy, krtani, kręgosłupa szyjnego, przepony, …:

te techniki można stosować przy każdym planie przebiegu terapii.

4. Omówienie obrazów chorobowych

PROWADZĄCY:

MSc, DO, Osteopata od 1995, kierownik studium osteopatii wisceralnej w Osteopathie Schule

Deutschland (OSD), współwydawca i autor: „Leitfaden Viszerale Osteopathie“ („Podręcznik osteopatii

wisceralnej“) (Elsevier, 2005), współautor: „Leitfaden Osteopathie“ („Podręcznik osteopatii“) (Elsevier,

2009)

Płatność: Całość 30 dni przed kursem.

Nr rachunku bankowego: Mbank 54 1140 2004 0000 3402 7573 7603

Prosimy o zapoznanie się z zakładką REGULAMIN SZKOLEŃ.

Zgłoszenia kierujemy na adres: kjarzebska@gmail.com w temacie nazwa szkolenia,

a w treści imię nazwisko uczestnika, nr kontaktowy oraz dane do ewentualnej faktury.

Prowadzący zastrzega sobie prawo do zmiany ram programu. Program

autorski. Wszelkie prawa zastrzeżone.