PNF dla logopedów

Systematyczne leczenie samoistnego porażenia nerwu twarzowego i nerwu podjęzykowego według koncepcji PNF w ramach terapii logopedycznej.

TERMIN: 17-18 listopada 2017 r, kurs dwudniowy

GODZINY: pt: 9-19, sb: 9-17 (24h)

CENA: w zakładce kalendarz szkoleń

MIEJSCE: Warszawa

Opis seminarium:

Porażenie mięśni twarzoczaszki jest częstym objawem przy schorzeniach neurologicznych. Mają one prócz skutków mimiczno-estetycznych jednocześnie różnolity wpływ na artykulację i odżywianie dotkniętych tą chorobą pacjentów. Prioprocepcja nerwowo-mięśniowa (PNF) jako klasyczna metoda terapii w fizjoterapii oferuje efektywne techniki leczenia tych porażeń. Szczególnie przy obniżonym napięciu mięśniowym można szybko osiągnąć zwiększenie napięcia tonusu mięśniowego, jego siły i wytrzymałości. W leczeniu zaburzeń twarzoczaszki stosuje się często pojedyncze ćwiczenia z terapii PNF bez znajomości teorii, bądź poprawności w przeprowadzaniu ćwiczeń. W pierwszej części teoretycznej uczestnicy poznają korelacje neurofizjologiczne i anatomiczne, w drugiej zaś metody realizacji tego leczenia w poszczególnych etapach.

Prowadzący omówi :

  • podstawy neurologiczno-anatomiczne
  • fizjologię nerwowo-mięśniową interakcji w obszarze ustno-twarzowym
  • zasady PNF
  • praktyczne ćwiczenia poszczególnych etapów terapii

Uwaga:

Prosimy o przyniesienie ręcznika frotte i koca! Zalecane jest wygodne ubranie. Krótkie paznokcie u rąk pozwolą na bezpieczne przeprowadzeniu stymulacji twarzy.

Należy zabrać ze sobą:

  • opakowania drewnianych szpatułek (niesterylnych)
  • opakowanie gazy kompresującej 10×10 (niesterylnej)
  • opakowanie gazy kompresującej 5×5 (niesterylnej)
  • opakowanie patyczków do uszu
  • 1 sztuk jednorazowych misek nerkowych

Rolf Rosenberger, po zdobyciu wykształcenia w dziedzinie pedagogiki socjalnej, pracował najpierw jako wychowawca we Fryburgu i Westerland. W roku 1982 ukończył logopedię w Wyższej Szkole Medycznej w Hamburgu. Do 1987 roku pracował w klinice rehabilitacji neurologicznej. Tutaj zajął się intensywnie porażeniem nerwu twarzowego i wypracował koncept, który będzie przedstawiony na szkoleniu. Między 1987-1990 Rolf Rosenberger kierował placówką edukacyjną kształcącą logopedów w Kolonii, szkoląc na temat jąkania i porażenia nerwu twarzowego. W latach 1989-1992 prowadził kierowniczą działalność w placówkach edukacyjnych. Od 1993 pracuje na własny rachunek w prywatnej praktyce, lecząc w szczególności schorzenia neurologiczne i zaburzenia połykania. Rolf Rosenberger prowadzi również działalność jako wykładowca.

Płatność: 200 zł  7 dni po zgłoszeniu, pozostała kwota 45 dni przed rozpoczęciem kursu.

Nr rachunku bankowego: Mbank 54 1140 2004 0000 3402 7573 7603

Prosimy o zapoznanie się z zakładką REGULAMIN SZKOLEŃ.

Zgłoszenia kierujemy na adres: kjarzebska@gmail.com w temacie nazwa szkolenia,

a w treści imię nazwisko uczestnika, nr kontaktowy oraz dane do ewentualnej faktury.

Prowadzący zastrzega sobie prawo do zmiany ram programu. Program

autorski. Wszelkie prawa zastrzeżone.