SEV -SprachEntwicklungsVerzögerung

Terapia opóźnień rozwoju mowy w praktyce

Adresatami tego szkolenia są terapeutki i terapeuci, którzy pracują z dziećmi z zaburzeniami rozwoju mowy.
Już sama nazwa kursu wskazuje na to, że jest to szkolenie praktyczne, uwzględniające konkretne pomysły z punktu widzenia praktyki terapeutycznej, zabawy, inspiracje dotyczące użycia materiałów czy muzyki oraz literaturę fachową z następujących dziedzin:

percepcja dotykowa i schemat ciała
percepcja słuchowa i wzrokowa
motoryka obszaru ust i torowanie głosek

Uczestnicy szkolenia powinni więc być otwarci na zabawy i eksperymenty. Wiemy o tym, że kompetencje z zakresu integracji sensorycznej pozwalają nadać wielu treściom terapii SEV nowe kierunki i powodują rozszerzanie granic terapii mowy, nie tracąc jednocześnie z pola widzenia celów typowo logopedycznych. Tak właśnie traktuję moją ofertę. Pierwszy dzień szkolenia składa się z oddzielnych jednostek lekcyjnych (czy wręcz zabaw) poświęconych wszystkim wymienionym wyżej obszarom, zawsze w powiązaniu ze wspieraniem rozwoju mowy. Drugiego dnia pochylamy się nad aspektami percepcji dotykowej i schematu ciała, próbując odpowiedzieć na pytanie, w jakim stopniu szeroko rozumiana motoryka ręki (czucie, zręczność, rozwój malowania, rysunek człowieka) może pozytywnie wpływać na rozwój mowy i jak można to wykorzystać w terapii, bazując na integracji sensorycznej. Na koniec zaglądamy do „skrzyni z pomysłami“, do której uczestnicy szkolenia – dobrze, by było ich jak najwięcej – mogą dołożyć bagaż swoich doświadczeń: pomysły, instrukcje zabaw, źródła w postaci książek. To powoduje, że inspiracje ulegają zwielokrotnieniu! Szkolenie jest kierowane w szczególności do logopedów, pracowników szkolnych instytucji wspierających i przedszkoli integracyjnych, specjalistów od wczesnego wspomagania, terapeutów zajęciowych, pedagogów specjalnych i oligofrenopedagogów. Teoretyczne podstawy tego praktycznego szkolenia uzupełnia bogata oferta bibliograficzna.

Kurs spełnia wymogi kształcenia zawodowego zgodnie z § 125 pkt. 1 podpunkt 2 SGB V: 14 punktów