Susanne Renk

suzan

Susanne Renk, LOGOPEDA

Vita Susanne Renk

1980 – 1983 Studia kierunkowe w Münster – Logopedia
1983 – 1984 Praca w Szpitalu na laryngologicznym oddziale ambulatoryjnym (szpital Prosper-Hospital Recklinghausen)
Od roku 1984 Uniwersytecka Klinika Pediatryczna w Münster, Specjalność „PSychosomatyka“, Centrum Pediatryczno – Społeczne
Konsylia na wszystkich oddziałach pediatrycznych

Wybrane kursy i szkolenia oraz studia dokształcające

Bobath
Orofaziale Regulationstherapie / Ustno-twarzowa terapia regulacyjna (ORT: Rodolfo Castillo Morales /Juan Brondo),
Neuro – motoryczna terapia rozwojowa (Neuromotorische Entwicklungstherapie (NET: Juan Brondo)
Terapia ustno – twarzowego łańcucha funkcjonalnego (Facio-orale Trakt-Therapie (FOTT: Kay Coombes)
Torowanie nerwowo – mięśniowe (Propriozeptive neuromuskuläre Fazilitation (PNF))

Zaburzenia mechanizmów regulacyjnych wczesnego okresu dziecięcego (zaburzenia karmienia, snu, dzieci płaczące),
Terapia ukierunkowana na rezygnację z sondy / Sondenentwöhnung (Margurite Dunitz-Scheer, Markus Wilken),

Zaburzenia miofunkcjonalne / Myofunktionelle Störung (MFT: Anita Kittel)

Integracja sensoryczna / Sensorische Integration

Terapia urazów / Traumatherapie

Działanie systemowe / Systemisches Handeln i inne.

Od wielu lat praca instruktora / nauczyciela w obszarach:
Praktyka terapii SEV bazująca na integracji sensorycznej (SEV)
Terapia jedzenia i picia / Mund-, Ess- und Trinktherapie im Kindesalter (MET)
Zaburzenia karmienia u noworodków, niemowląt i dzieci młodszych (Fütterstörung im Baby- und Kleinkindalter (FST))
Od roku 2019: Rozwój czynności związanych z jedzeniem u dzieci młodszych / Die frühkindliche Essentwicklung (FKE)