Terapia manualna stawu skr.- żuchw.

PROWADZĄCY: Rainer Schwarz, München (z branżowym tłumaczem)

TERMIN:  14-15 kwietnia 2018 r, kurs podstawowy

TERMIN: 12-14 października 2018 r, kurs dla zaawansowanych

CENA: 1300 zł (kurs podstawowy)

Krótki opis kursu podstawowego

Dento-Mio-Artropatii stawu skroniowo – żuchwowego:

Koncepcja Dento-Mio-Artropatyczna przedstawia wszystkie możliwe przyczyny powstawania zaburzeń funkcjonalnych w obrębie stawu skroniowo – żuchwowego

Ruchy żuchwy podczas żuchwy możliwe są nie tylko dzięki stawom skroniowo – żuchwowym, ale również dzięki 16 parom zębów. Tym samym zęby w istotny sposób wpływają na tory ruchowe stawu skroniowo – żuchwowego.

DENTO:

Na podstawie powyższych powiązań w trakcie kursu wykonuje sie także badanie zębów. Wada zgryzu lub nieprawidłowy kontakt zębów bardzo często początkuje proces zaburzeń w obrębie stawu skroniowo – żuchwowego.

MIO:

Mięśnie są strukturą w obrębie aparatu żucia, które w szczególnie wrażliwy sposób reagują i dzięki którym możliwa jest kompensacja wadliwego zgryzu.

ARTROPATIA:

Utrata zdolności do kompensacji, jaką zabezpieczają poprawnie funkcjonujące mięśnie najczęściej oznacza rozpoczęcie się zmian zwyrodnieniowych w obrębie stawu skroniowo – żuchwowego.

Pojęcie „Dento-Mio-Artropatii“ opisuje także przebieg powstawania zaburzeń funkcjonalnych stawu skroniowo – żuchwowego.

Treścią kursu jest przekazanie niezbędnych wiadomości oraz wyposażenie uczestników w umiejętność zbadania wszystkich trzech obszarów: zębów, mięśni oraz stawów, jak również prezentacja oraz nauczanie różnych możliwości leczenia.

Bliskie połączenia w obrębie aparatu żucia oraz kręgosłupa są omawiane, a następnie demonstrowane.

Obok anatomii oraz patologii funkcjonalnej głównym celem jest praktyczna praca manualna. W tej części kursu demonstrowane będą techniki badania oraz leczenia, całość będzie poparta pracą (ćwiczeniami) w parach. Omówione zostaną także aspekty leczenia ortodontycznego, przykładowo terapia szyn zębowych.

Fizjoterapeuta lub logopeda (FL) powinien po kursie być w stanie rozpoznać i zdiagnozować lekką, średnią oraz ciężką artropatię zębowo – mięśniową (Dento-Mio Artropatia). Następnie terapeuta (FL) powinien być w stanie stworzyć plan leczenia oraz przeprowadzić należycie dedykowane techniki leczenia.

Plan godzinowy kursu podstawowego koncepcji

Dento-Mio-Artropatii stawu skroniowo – żuchwowego

Referent:

Rainer Schwarz M.Sc., Monachium

Sobota:

09:00 – 10:30 Anatomia z punktem ciężkości na aspekty anatomii funkcjonalnej

a) najważniejsze funkcjonalnie struktury anatomiczne

b) biomechanika stawu skroniowo – żuchwowego

c) zależności żuchwy oraz kręgosłupa szyjnego

10:30 – 11:00 Przerwa kawowa

11:00 – 13:00 Patologia, względnie mechanizmy powstawania mioartropatii

13:00 – 14:00 Przerwa obiadowa

14:00 – 17:00 Badanie stawu skroniowo – żuchwowego

Omówienie formularza / protokołu wywiadu

Wywiad – inspekcja

Badanie funkcjonalne stawu skroniowo – żuchwowego

Niedziela:

8,30 -10:30 Rozpoznanie fizjoterapeutyczne– diagnoza stomatologiczna

Badanie stomatologiczne oraz fizjoterapeutyczne na przykładzie klinicznym

10:30 -10:50 Przerwa kawowa

10:50 -12:30 Terapia manualna: możliwości leczenia na podstawie doświadczeń w pracy z klinicznymi przypadkami

12:30 -13:30 Przerwa obiadowa

13:30 -15:30 Leczenie manualne

ok.16:00 Koniec kursu

Płatność: całość 30 dni przed kursem.

Nr rachunku bankowego: Mbank 54 1140 2004 0000 3402 7573 7603

Prosimy o zapoznanie się z zakładką REGULAMIN SZKOLEŃ.

Zgłoszenia kierujemy na adres: kjarzebska@gmail.com w temacie nazwa szkolenia,

a w treści imię nazwisko uczestnika, nr kontaktowy oraz dane do ewentualnej faktury.

Prowadzący zastrzega sobie prawo do zmiany ram programu. Program

autorski. Wszelkie prawa zastrzeżone.